Vita bergens drottning

Vita bergens drottning

TISDAG 25 JULI 2023 23:17

Mina tidigare kunskaper om historia var inte de bästa när jag gick i skolan. Lärarna verkade alltid fokusera på årtal och krig, vilket inte riktigt intresserade mig. Men när jag började läsa om människoöden och starka personligheter, kunde blev jag intresserad på allvar. Jag fortsatte läsa, funderade på hur jag skulle vilja berätta historien om jag fick chansen.

När jag senare deltog i kurser i storytelling öppnades mina ögon. Genom att sätta mig själv mitt i berättelsen, kände jag mig mer engagerad i olika karaktärers livsöden. Det blev också mycket roligare att berätta och förhoppningsvis att lyssna också tänker jag.

Det handlar inte bara om att få höra en historia uppifrån och ner. Det är så roligt att ta med betraktaren och åhöraren in i berättelsen för att få en bättre förståelse och känsla av händelsen.

Låt mig nu ta er med till en historisk tid - mitten av 1870-talet. Bostadsbristen och ekonomiska svårigheter hade förvärrat situationen för de fattiga på Vita berget. Ideellt sinnade stockholmare insåg att något behövde göras för att hjälpa dessa utsatta människor. En lysande karaktär, lärarinnan Elsa Borg, tog på sig ledarrollen i detta uppdrag.

Vid 10 års ålder sändes Elsa till en privat flickskola med internat i Sala för att där få sin utbildning. Hon avslutade sina studier vid 16 års ålder. Hon flyttade nu till sin halvsyster Jeanette för att som guvernant undervisa dennes barn. Elsa visade tidigt talang för skrivande och skapade små romaner och teaterpjäser som barnen framförde. Men när Elsa senare blev kristen, brände hon allt då hon ansåg att det inte passade hennes nya tro. När halvsystern flyttade till Stockholm, genomgick Elsa en svår tid och fann till slut en personlig tro på Gud och blev frälst. Hon påverkades av en ungdomsvän, som hade blivit frälst på ett möte. Efter att ha läst kristen litteratur och deltagit i flera seminarier, blev Elsa Borg sänd som lärare till Björkö prästgård i Småland, där hon kom i kontakt med "de nya läsarna" som påverkade henne mycket.

Efter en tid i Småland fortsatte Elsa Borg till Gävle, där hon blev föreståndare för en kristen skola. De 15 åren i Gävle blev en förberedelse för hennes framtida missionsarbete i Stockholm, där hon började ett socialt arbete på kristen grund och grundade en kristen arbetsförening för att stödja missionärer.

Hon hittade en plats för avkoppling och rekreation på gården Nådhammar i Mölnbo, där hon också kom i kontakt med kristna vänner från Stockholm. Dessa vänner såg potential i henne och uppmuntrade henne att starta ett missionsarbete på Vita Bergen.

Efter att ha genomfört en studieresa till en bibelverksamheten för kvinnor i England, flyttade Elsa Borg och några lämpliga medarbetare in i bibelkvinnohemmet i Vita berget 1876 och därifrån startade hon missionsarbetet.

Verksamheten växte snabbt och snart förvärvades Groens malmgård som blev ett skyddshem för kvinnor. Senare etablerades flera barnhem i Stockholm med omnejd.

Bibelkvinnohemmets huvudsakliga mål var att utbilda kvinnor för att vårda de fattiga och sjuka samt sprida bibelordet. Utbildningen för en bibelkvinna pågick från höst till vår. Många av dem har sitt arbete utanför huvudstaden, ibland så långt bort som Lappland, Fyn och Estland. "Deras arbete är ofta svårt, men blir ofta också rikt välsignade."

Elsa Borg testamenterade missionsarbetet på Vita Bergen till Louise Ulff, som tog över ledarskapet för missionen 1909.

Förutom sitt arbete som missionär hade Elsa Borg även en talang för att uttrycka sig i skrift och beskrev missionsarbetet i tidningen "Trons Hvila - Fridshälsning från Hvita Bergen" och skrev även minnesskrifter. Hon var även psalmförfattare.

I början var förhållandena svåra. Tomma förråd och ofärdiga reparationer mötte Elsa och hennes medarbetare. Men med stöd från olika håll började gåvor strömma in - mjöl, saft och andra förnödenheter. Elsa mötte till en början ett visst motstånd i sitt arbete, men snart märkte hon att det var en stor längtan efter Guds ord bland folket.

Elsa och hennes team ordnade bönestunder och nykterhetsmöten för traktens invånare. De ställdes inför utmaningar, men gav inte upp. Så småningom kunde verksamheten utvidgas, och fler skyddshem, barnhem och ett sjukhem öppnades. Allt drevs under namnet Stiftelsen Elsa Borgs hem.

Det mest märkliga med Elsas insats var att det inte fanns någon fast organisation bakom verksamheten. Hon trodde att en styrelse kunde hindra Guds inverkan, så hon valde att enbart ha kontakt med Gud och lita på att han skulle vägleda henne. Hon bar frid i sitt hjärta, med tomma händer och tro på en rik Fader i himlen.

Efter 25 års engagerat missionsarbete noterade Elsa Borg att Södermalm hade genomgått betydande förvandlingar. De enkla stugorna med små trädgårdar hade gradvis ersatts av ståtliga hus, och de kala klipporna på Vita berget hade omvandlats till grönskande parker.

"Söder kommer snart vara en av huvudstadens mest vackra stadsdelar." Visserligen fanns fortsatt behov av mission, men man kunde ändå glädjas åt att mycket hade gjorts för att lindra nöd. Stora skolor hade byggts, och allmän och privat välgörenhet hade gjort mycket nytta. Lönerna hade förbättrats. Under 25 år hade 382 elever utbildats vid bibelkvinnohemmet. Många stannade kvar inom missionen, andra fick anställning vid barnhem, skyddshem, fattighus, sjömanshem och sjukhus, eller de hade arbetat som bibelkvinnor. 424 kvinnor hade tagits om hand på skyddshemmet, och 153 barn hade omhändertagits på barnhemmen.

Strax efter den stora konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 lades grunden för Sofia kyrka i Vita berget, nära den plats där det gamla bibelkvinnohemmet tidigare låg. Kyrkan invigdes 1906.

Elsa Borg fick uppleva detta innan hon gick bort 1909, och en minneshögtid hölls i Sofia kyrka för att hylla och tacka henne. Hon kallas "Vita bergens drottning" och "Den första verkliga socialarbetaren" och hedras genom en staty av Astri Taube som står under Vita bergens magnoliaträd. Statyn restes 1971 som ett minne av hennes enastående gärningar inom kärleksfullt socialt arbete. Få bedömningar kan vara mer välförtjänta.

“Sedan 1969 delar Sofia hembygdsförening årligen ut Magnoliapriset - Söders eget kulturpris. Priset är en magnolia planta och ett diplom delas ut till en person som med sin gärning gjort goda insatser och glatt sina medmänniskor i Sofia församling eller på övriga Södermalm. Prisutdelningen sker med en fest när magnoliaträdet vid statyn blommar på bar kvist i början av maj. Vid festen sjunger Magnoliakören vanligtvis in våren med traditionell vårsång. Magnoliaträdet växer i Vita bergens sydsluttning ovanför Groens malmgård, Malmgårdsvägen 53. Priset delades ut första gången år 1969 till Carl-Anton Axelsson. Bland övriga pristagare kan nämnas Evert Taube, Per Anders Fogelström, Hasse & Tage, Tomas Tranströmer, Sisela Kyle och Jonas Gardell”.

 

Hoppas ni uppskattar den här resan tillbaka i historien och att ni, precis som jag, låter er inspireras av den osjälviska kraften hos en kvinna som Elsa Borg. Hon visade att med tro, kärlek och uthållighet kan vi göra skillnad i människors liv, även i de svåraste omständigheterna.

Elsa Borg föddes 19 juli 1826 i Rytterne socken i Västmanlands län. Hon var pedagog och socialarbetare.

Av Stefan Maurbakken,
Den gröna guiden
25 juli 2023

 

Vill du utforska Stockholms dolda pärlor och få en autentisk inblick i stadens kultur, historia och lokal livsstil?

Vare sig du väljer en publik stadsvandring eller en skräddarsydd variant tar jag dig med på en oförglömlig resa genom den pulserande huvudstaden.

Som lokal expert har jag insikt i de bästa platserna som inte finns i guideböcker. Du kommer att få upptäcka gömda pärlor och uppleva Stockholms unika charm på ett autentiskt sätt.

Med passion, kunskap och storytelling delar jag fascinerande historier om stadens historia, legender och kulturella betydelse. Du kommer att känna dig som om du vandrar genom tiderna.

Upptäck Stockholms själ med en engagerad och erfaren guide vid din sida. Låt mig guida dig genom en personlig resa fylld med unika och minnesvärda ögonblick. Tillsammans kommer vi att skapa en upplevelse du sent kommer att glömma!"

Ingen annan guide har ett lika stort och brett utbud som den gröna guiden.

Upplev Stockholms magi genom den gröna guidens ögon - Din personliga Stockholmsguide för en minnesvärd och spännande stadsexpedition!