TRYGGHET

Fotograf: Claudio Schwartz, Unsplash. Foto: Trygghet. 

Vi strävar efter att

  • alla ska känna sig välkomna till våra vandringar, vi arbetar hela tiden med att göra vandringarna tillgängliga för fler.
  • vara tillgängliga, under våra vandringar, på våra webbsidor, och i den dagliga verksamheten
  • skapa trygghet, därför har vi alltid med oss mobiltelefon, laddare & extra batteri
  • skapa säkerhet, men har som extra åtgärd alltid med oss vattenflaska, första förband och ficklampa
  • alltid vara förberedda och vi vet var närmaste hjärtstartare finns