Känn dofterna, lyssna på fågelkvittret och smaka på Stockholms finaste delikatesser på Kungliga Djurgården. Vi kombinerar vackra vyer med de bästa smakerna från Stockholmsregionen. Tillsammans med mig - kunnig och passionerad Stockholmsguide får du tillfälle att uppleva Djurgården fullt ut. 

Vi startar på Vasamuseet för en guidad visning av världens bäst bevarade och unika 1600-talsskepp. Vasamuseet är det mest besökta museet i Skandinavien. Vi botaniserar även bland grödor som odlades under Vasas tid och får smaka på delikatesser som lagats av fina svenska råvaror på Vasamuseets restaurang. 

Vi vandrar längs Djurgårdsstrand, en ny gata med gamla anor. I en sjöfartsbyggnad från 1700-talet får vi höra om den svenska alkoholkulturen samtidigt som vi provar några av kökets delikatesser.

Och så fortsätter vi vår matvandring. Vi stannar lite här och där för att se, prata och självklart smaka. Maten intar vi några gånger stående, andra gånger sätter vi oss ner medan vi äter.

Kom gärna hungrig!

Boka en spännande, lärorik och smakfull upplevelse här.

Alla avsmakningar är inkluderade i priset. I priset ingår en flaska vatten som du får vid starten. Vill du köpa till ytterligare dryck finns det möjligheter på de restauranger vi besöker. Matvandringen är ingen full lunch eller middag, men ger dig smakprov på flera rätter. Vi är övertygade om att du blir både mätt och belåten. 

Nästa tillfälle: 16 mars 2022. 
Längd: 3 km på jämnt underlag
Språk: Svenska (och engelska om deltagare från andra länder är med). 
Tidsåtgång: 4 timmar
Antal deltagare: 2-14 per tur. 
Mötesplats: Royal Djurgården, Visitor Center. Mer information fås vid bokning. Vandringen avslutas vid gamla Djurgårdsvarvet (5 min promenad från Skansens huvudentré och busshållplats). 
Pris: 1295 kr för vuxna, 995 kr för seniorer (+65 år).
Åldersgräns: 18 år
Allt detta ingår:
En (25 cl) flaska vatten
Entré och rundvisning på Vasamuseet
Två smakportioner på Vasamuseets restaurang
Besök i Vasamuseets trädgård
Två smakportioner på Spritmuseum
En smakportion på en restaurang
Kaffe och kaka på ett café

 

Food Tour with LOCAL Foodies and the Vasa Museum

Feel the scents, listen to the birds chirping and taste Stockholm's finest delicacies at the Royal Djurgården. At this tour we combine beautiful views with the best flavors from the Stockholm region. Together with our knowledgeable and passionate Stockholm guide, you get the opportunity to experience Djurgården to the fullest.

You start at the Vasa Museum for a guided tour of the Vasa ship, the world's best preserved and unique 17th century ship. The Vasa Museum is the most visited museum in Scandinavia. You will also botanize among crops that were grown during Vasa's time and get to taste delicacies made from fine ingredients at the Vasa Museum's restaurant.

You walk along Djurgårdsstrand, a new street with a long history. In a shipping building from the 18th century, you get to hear about the Swedish alcohol culture while you try some of the kitchen's delicacies. And so you continue the trek. You stop here and there to see, talk and of course taste. You will eat the food a few times standing up, other times you will sit down eating.

Feel free to come hungry!

Book an exciting, educational and tasteful experience here. All tastings are included in the price. The price includes a bottle of water that you get at the start. If you want to buy additional drinks, there are opportunities at the restaurants you visit. 

The food walk is not a full lunch or dinner, but gives you a taste of several dishes. We are convinced that you will be both happy and satisfied.

Price: 1295 SEK for adults, 995 SEK for seniors (+65 years). 

Next tour: 9th of March 2022.
Length: 3 km on asphalt and gravel stones. 
Language: Swedish and English
Time: 4 hours
Group size: 2-14 persons
Meeting spot: Royal Djurgården, Visitor Center. A full description will be sent to you when booking is done. 

All this is included:
One (25 cl) bottle of water 
Entrance and tour of the Vasa Museum 
Two tasting portions at the Vasa Museum's restaurant 
Visit the Vasa Museum's garden 
Two tasting portions at the Liquor Museum 
One tasting portion in a restaurant 
Coffee and cake in a café

Sveriges grönaste guider

©2021 by VerdeVerde Travel