Verdes Strategier

Som egen företagare är det på ett sätt lätt att fokusera på det jag anser är viktigt och riktigt. På ett annat sätt svårt eftersom jag inte har någon att konfrontera mig med. Av och till hyr jag in experter och konsulter som hjälper mig, både med byråkratiskt arbete och stadsvandringar. För mig är det viktigt att alla så arbetar åt samma håll och har samma värderingar. Därför skriver jag dem här, det blir enklast och mest transparent. Här kan du också läsa om Verdes tankar när det gäller Hållbarhet, Mission, Vision, Värdegrund och Värdskap. 

innehåll
  • Hållbarhet
  • Mission
  • Vision
  • Värdegrund
  • Värdskap

Hållbarhet

VerdeVerde Travel arbetar för en hållbarare turism. Jag gör bland annat aktiva val vid inköp, jag väljer lokalproducerat när det är möjligt och jag återanvänder så långt det är möjligt och klimatkompenserar när jag kan.

Jag ser hela tiden på hur jag kan minska mina och våra avtryck, att minska orättvisorna i världen.

Mission

VerdeVerde Travel och den gröna guiden har en gemensam mission att främja social interaktion, minska ensamhet, öppna nya möjligheter och upptäcka världen utanför genom hållbara aktiviteter och stadsvandringar. Vår dagliga strävan är att erbjuda det bredaste utbudet av hållbara och minnesvärda upplevelser för våra deltagare.

Vi strävar efter att erbjuda stadsvandringar i mindre kända områden och på tider som inte är lika trångt trafikerade, vilket ger våra deltagare unika och autentiska upplevelser. Genom att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet skapar vi en stark grund för detalj- och expertkunskap inom vårt område.

Vi är fast beslutna att lära oss mer om storytelling och tekniska hjälpmedel för att skapa ett mer inkluderande samhälle. Genom att använda dessa verktyg kan vi göra våra aktiviteter och stadsvandringar tillgängliga för en bredare publik och göra det möjligt för fler människor att delta och njuta av våra tjänster.

Vi planerar strategiskt och ser till att ha framförhållning för att inte bara driva vårt företag framåt utan också för att ha möjlighet att leva och njuta av vår egen resa. Vi tror att genom att skapa meningsfulla och minnesvärda upplevelser för våra deltagare och ständigt sträva efter att förbättra oss själva, kan vi bidra till ett mer levande och hållbart samhälle.

Vision

Den gröna guiden - VerdeVerde Travel vill göra världen grönare.

Värderingar

Värderingar – det ni tycker är viktigt1. Kundtillfredsställelse: Vi strävar efter att överträffa kundernas förväntningar genom att erbjuda en minnesvärd och givande upplevelse.
2. Kulturell respekt: Vi visar respekt för stadens historia, kultur och invånare genom att presentera information på ett känsligt och korrekt sätt. 
3. Kunskap och expertis: Vi är pålitliga och informativa genom att vara väl förtrogen med stadens historia, arkitektur och sevärdheter.
4. Miljöansvar: Vi främjar hållbara resemetoder och minimerar miljöpåverkan genom att exempelvis uppmuntra till kollektivtrafik eller promenader.
5. Säkerhet: Vi prioriterar besökarnas säkerhet genom att ge tydliga riktlinjer och rekommendationer för säker vandring. 
6. Interaktivitet: Vi skapar engagerande och interaktiva upplevelser för besökarna genom att använda olika pedagogiska metoder och teknik.
7. Mångfald och inkludering: Vi välkomnar och respekterar människor från olika bakgrunder och förmågor och strävar efter att göra turen tillgänglig för alla. 
8. Professionell integritet: Vi uppträder professionellt och ärligt gentemot kunderna och samarbetspartners.
9. Lokalt samarbete: Vi samarbetar med lokala företag och organisationer för att främja stadens ekonomi och gemenskap. 
10. Kreativitet och entusiasm: Vi visar entusiasm för att dela stadens historia och kultur och använder kreativa tillvägagångssätt för att göra vandringen engagerande. 

Värdskapsmanifest

Verdes virtuella värdskap
Närvaro på sociala medier. Nästan bara eget material, kan uppdateras efter årstid.
Hemsidan uppdateras kontinuerligt med bild och information.
Snabba svar vid all kommunikation.
Deltagarna hittar information om samlingsplats, tid och hur man hittar fram. 
Alla deltagare ges möjligheten att kommentera upplevelsen på Google Review. 

Verdes fysiska värdskap
Välkommen - ett leende vid första mötet.
Vår klädsel är hel och ren och alltid något plagg i grönt. 
Stadsvandringarna är planerade för att undvika trängsel och köbildning. 
Vi har alltid med oss första förband, en flaska vatten, en laddad telefon och handsprit samt servetter. 

Verdes personliga värdskap
Deltagarna skall alltid känna sig välkomna. Vi går igenom dagens vandring, för att inga tveksamheter ska uppstå. Var slutar vi?
Våra deltagare har olika förväntningar och alla är vi unika. Jag möter dig som jag själv skulle vilja bli bemött. 
Jag bjuder in till diskussioner och samtal under vår vandrings gång - för att inkludera. 
Vi ber deltagarna sänka volymen på mobilerna, eventuellt sätta dem i vibrationsläge för att inte störa andra deltagare. 
Vi tackar för ditt deltagande, berättar om en nyhet och delar ut visitkort med möjligheten att ge feedback- efter avslutad vandring.